Повръщане Диария Висока температура
Начало Pramed.com - Практическа медицина Контакти Реклама Условия
БЦЖ ваксина
Енжерикс
Инфанрикс хекса
ММРваксПро
Пентаксим
ППД
Приорикс
Ротарикс
Ротатек
Силгард
Синфлорикс
Тетадиф
Тетраксим
Хексацима
Церварикс
Варицела

Морбили

Скарлатина

Ротавируси

Отит

Афти

Ангина

Ларингит

Висока температура

Повръщане

Диария

Кашлица
Pramed.com - Практическа медицина
pramed.com

Имунизационен календар

Дизайн: Д-р Румен Петков
Имунизация


Имунизационен календар на Република България - актуален за 2018г.!
Последната официална промяна в "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г за имунизациите в Република България е от 12.05.2017г.

Прибавете тази страница към списъка с отметките ( bookmarks ) на браузъра! Поставете отметка!
×

Добавяне на страницата към списъка с отметките


Добавяне на страницата към списъка с отметките Добавяне на страницата към списъка с отметкитеЗатвори
Защо да го правя? Защо?
Навършена възраст,
Начин на приложение
Имунизация Ваксина
През първите 24 часа,
след раждането
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против хепатит
тип В (I прием)
Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix
От 48-ия час след раждането
вътрекожно, 0, 1 мл
Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина
Един месец
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против хепатит тип В (II прием) - само за родените през 2018 г. Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix
Два месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием) - само за родените преди 2018 г. Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
Infanrix hexa
Два месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием) - само за родените през 2018 г.
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
Pentaxim

Два месеца, мускулно, 0, 5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина
Synflorix
Два месеца
(от шестата седмица),
през устата,
перорална суспензия
Имунизация срещу ротавирус
(I прием). Препоръчителна - по желание на родителите. Безплатна.
Жива ваксина срещу ротавирус
Rotarix
или
Rota Teq
Три месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (II прием) - само за родените преди 2018 г. Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
Infanrix hexa
Три месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (II прием) - само за родените през 2018 г.
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
Pentaxim
Три месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием) Конюгирана пневмококова ваксина
Synflorix
Три месеца
(четири седмици след първия прием, не по-късно от 24-та седмица),
през устата,
перорална суспензия
Имунизация срещу ротавирус
(II прием). Препоръчителна - по желание на родителите. Безплатна.
Жива ваксина срещу ротавирус
Rotarix
или
Rota Teq
Четири месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием) - само за родените преди 2018 г. Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
Infanrix hexa
Четири месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием) - само за родените през 2018 г.
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
Pentaxim
Четири месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием) Конюгирана пневмококова ваксина
Synflorix
Четири месеца
(четири седмици след втория прием, не по късно от 32-та седмица),
през устата,
перорална суспензия
Имунизация срещу ротавирус
(III прием - само за тези деца които имат първите 2 приема на ваксината RotaTeq, която се прилага трикратно.) Препоръчителна - по желание на родителите. Безплатна.
Жива ваксина срещу ротавирус
Rota Teq
Шест месеца
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против хепатит тип В (III прием) - само за родените през 2018 г. Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix
Седем месеца
вътрекожно, 0, 1 мл
Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата без
белег се прави проба Манту
(5 МЕ ППД) и отрицателните
се имунизират
БЦЖ ваксина
Дванадесет месеца-не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием
(1 година)
мускулно, 0, 5 мл
Първа реимунизация против Стрептококкус пневмоние (IV прием) Конюгирана пневмококова ваксина
Synflorix
Тринадесет месеца
подкожно или
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация против морбили,
паротит и рубеола
Триваксина морбили- паротит-
рубеола
M-M-RvaxPro
Шестнадесет месеца
(1 година и 4 месеца)
мускулно, 0, 5 мл
Първа реимунизация против
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В
Pentaxim
Шест години
мускулно, 0, 5 мл
Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит. Комбинирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш и полиомиелит -
Tetraxim
Седем години
вътрекожно, 0, 1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту с 5 МЕ ППД)
БЦЖ ваксина
Единадесет години
вътрекожно, 0, 1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту с 5 МЕ ППД)
БЦЖ ваксина
Дванадесет години
подкожно или
мускулно, 0, 5 мл
Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола
Триваксина морбили- паротит-
рубеола
M-M-RvaxPro
Дванадесет години
мускулно, 0, 5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
Tetadif
Дванадесет години
мускулно, 0, 5 мл
Имунизация срещу човешки папиломавирус. Препоръчителна - по желание на родителите. Безплатна. Адсорбирана ваксина срещу човешки папилома вирус
Cervarix
или
Silgard
Дванадесет години
мускулно, 0, 5 мл
Реимунизация срещу човешки папиломавирус-6 месеца след I-ви прием. Препоръчителна - по желание на родителите. Безплатна.

Адсорбирана ваксина срещу човешки папилома вирус
Cervarix
или
Silgard

Седемнадесет години
мускулно, 0, 5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
Tetadif
От 25-ата година през
10 години
мускулно, 0, 5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
Tetadif

"Имунизационен календар на Република България" е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им.
Освен задължителните, съществуват и т.нар.препоръчителни имунизации.Те се извършват по желание на пациента или неговите родители, когато става въпрос за дете.Такива са имунизациите срещу хепатит А, хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, паротит, рубеола, грип, менингококови, пневмококови, хемофилус тип Б, ротавирусни инфекции, коремен тиф, бяс, жълта треска и инфекции с човешки папиломен вирус при лица в неимунизационна възраст и такива с риск от заразяване (пътуващи и пребиваващи в региони, където се среща съоветната заразна болест).

Всички задължителни имунизации, както и част от препоръчителните-срещу Ротавирус и Човешки папиломавирус са безплатни за сметка на Министерството на здравеопазването или Здравната каса (включените в таблицата), а останалите препоръчителните имунизации се заплащат от пациентите или техните родители.
Сегашният имунизационен календар е сравнително нов (последните промени са от 10.05.2017г..).Старият им.календар , по който се работеше повече от 10 г., и който е отразен във Здравноосигурителните ви книжки, вече не е в сила.
За сведение имунизация се нарича поставянето на една или няколко дози от една определена ваксина с цел постигане на едно достатъчно високо ниво на имунитет ( имунна защита ) срещу болестта за която е предназначена ваксината.Реимунизация е поставянето след определен период на допълнителна доза от същата ваксина, чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето.
Прибавете тази страница към списъка с отметките ( bookmarks ) на браузъра! Поставете отметка!
×

Добавяне на страницата към списъка с отметките


Добавяне на страницата към списъка с отметките Добавяне на страницата към списъка с отметкитеЗатвори
Защо да го правя? Защо?
Каква е разликата между имунизация и ваксинация?Имунизацията може да бъде пасивна-чрез преболедуване от една инфекциозна болест също се изработва имунитет срещу нея в организма на човека.Докато ваксинацията е активна имунизация чрез вкарването в организма на ваксина ( живи, но неопасни или мъртви микроби, или части от тях, срещу които организмът изработва антитела или бели кръвни клетки предпазващи го от истински опасните бактерии и вируси )
Имайте в предвид, че изпълнението на ваксините от имунизационния календар е задължително за всички граждани на Република България, като за отказ от това задължение, пациентът или неговите родители (когато е под 18г.) подлежат на финансова санкция от РЗИ (Регионална Здравна Инспекция-бившата ХЕИ). Смисълът на тази мярка е да не остават неимунизирани лица, тъй като те представляват опасност и за обществото като болни и заразоносители (преносители) на опасни инфекциозни заболявания.Тъй като за поставянето на ваксините има противопоказания-остри инфекциозни заболявания, висока температура, диария и др., поставянето им може да се отложи, но за не повече от 6 месеца (по временни медицински противопоказания)! Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от шест месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия.
Тези деца които нямат необходимият набор ваксини от задължителният Имунизационен календар и нямат решение на Областната комисия за освобождаване на деца от имунизации поради трайни медицински противопоказания, по-късно не могат да бъдат приети във Детски ясли и градини!
Имунизациите могат да се отложат , но не и да се поставят предварително през интервал по-малко от 1 месец, тъй като технологичното време необходимо на организма да изработи имунитет срещу поредната доза ваксина е точно толкова, и намесата на нова ваксина в този период компрометира процеса.


Дата на последна редакция: 01.02.2018г.

Автор: Д-р Румен Петков