Повръщане Диария Висока температура
Начало Pramed.com - Практическа медицина Контакти Реклама Условия
Pramed.com - Практическа медицина
pramed.com

Туберкулин (ППД)

Туберкулин (ППД)

ППД ТУБЕРКУЛИН МАМАЛИАН 1 TU/5 ТU/0, 1 ml
PPD TUBERCULIN MAMMALIAN 1 ТU/5 ТU/0, 1 ml
Derivatum Proteinosum Purificatum tuberculini, Mammaliani

СЪСТАВ:

1 доза (0, 1 ml) съдържа
TubercuIin purifiеd protein derivative for humаn use 1 TU/ 5TU/ 0, 1 ml

(Туберкулин пречистен протеинов дериват)
Стабилизатор - полисорбат 80 5 mcg
Консервант - фенол < 0, 25 mg
Динатриев хидрогенфосфат 0, 76 mg
Калиев дихидрогенфосфат 0, 145 mg
Натриев хлорид 0, 48 mg
Вода за инжекции до обем 0, 1 ml

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

ППД Туберкулин Мамалиан представлява инжекционен разтвор за интрадермално (ID) приложение.

Прибавете тази страница към списъка с отметките ( bookmarks ) на браузъра! Поставете отметка!
×

Добавяне на страницата към списъка с отметките


Добавяне на страницата към списъка с отметките Добавяне на страницата към списъка с отметкитеЗатвори
Защо да го правя? Защо?
Скарлатина Произвежда се в ампули 1 ml (10 дози) или флакони по 0, 2 ml (2 дози); 1 ml (10 дози); 1, 5 ml (15 дози) и 2 ml (20 дози).

ФАРМАКОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Препаратът предизвиква клетъчно-медиирана реакция на забавена свръхчувствителност от туберкулинов тип.
ПОКАЗАНИЯ
ППД Туберкулин Мамалиан е предназначен за извършване на вътрекожния тест на Манту при:
- диагностика и диференциална диагноза при туберкулозата;
- подбор на лица, подлежащи на БЦЖ реваксинация;
- определяне на ваксиналната алергия, придобита след БЦЖ ваксинация;
- туберкулиново тестуване при провеждане имунотерапия с БЦЖ ваксина;
- епидемиологични проучвания, включващи откриването на неспецифична чувствителност към ППД Туберкулин Мамалиан
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност към някои от съставките на препарата.
ВЗАИMОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И БИОПРЕПАРАТИ:
Неправилно е преди извършването на туберкулиновия тест, лицето да се третира с противо алергични и антихистаминови препарати.
Кожната туберкулинова чувствителност намалява или изчезва напълно при лица, които се лекуват с кортикостероиди или имуносупресивни средства; след скорошна имунизация с живи вирусни ваксини; след приложение на имуноглобулинови препарати.В тези случаи не се препоръчва туберкулиново тестуване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Прилагането на препарата по време на бременност и лактация е безопасно.Препаратьт не влияе върху активното внимание, способността за шофиране и работа с машини.Препаратьт не трябва да се прилага при никакви обстоятелства интравенозно!
ДОЗИРОВКА, НАЧИН НА ВЪВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ
Работи се със специална туберкулинова спринцовка.Инжектирането се извършва интрадермално на дорзалната повърхност в горната или средна част на предмишницата (по протежението на m.brachioradialis), далеч от кръвоносни съдове.Мястото на убождането се почиства със спирт и след като кожата изсъхне, разтворът се инжектира ИНТРАДЕРМАЛНО В ДОЗА 0, 1 ml.При инжектирането спринцовката се поставя успоредно на надлъжната ос на предмишницата.Иглата се вкарва бавно, като се внимава отворът й да бъде обърнат нагоре.При технически правилно извършен туберкулинов тест на мястото на инжектирането се образува папула.Не се допуска измерването на необходимия обем ППД Туберкулин Мамалиан по големината на образувалата се папула!
Мястото на извършения туберкулинов тест трябва да се пази от механично дразнене.В случай на мокрене, внимателно да се подсушава.Не трябва да се третира с компреси и мазила.
Туберкулиновият тест се извъртва по лекарско предписание!
За всяко лице се използва индивидуална туберкулинова спринцовка и игла.ОТЧИТАНЕТО НА ТУБЕРКУЛИНОВИЯ ТЕСТ И НЕГОВАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЛЕКАР.
Кожната реакция се отчита 72 часа след извършване на теста.
Измерва се напречния диаметьр на инфилтрата.
За прецизни клинико-диагностични цели е препоръчително използването на ППД Туберкулин Мамалиан 1 TU/0, 1 ml.

В зависимост от индивидуалната туберкулинова чувствителност, размерите на туберкулиновите кожни реакции варират от "отрицателни" до "силно положителни".Инфилтрат с размер по-голям от 15 mm или по-малък, но характеризиращ се с някои от следните качествени белези: плътен, неравен инфилтрат надигнат над повърхността на кожата; ливиден цвят с була; точковидни кръвоизливи; некротичен център; наличие на лимфангит с и без лимфаденит; задържане на реакцията повече от 7 дни с остатьчна пигментация и десквамация е израз на инфекциозен тип туберкулинова реактивност.
За проследяване на туберкулиновата чувствителност в динамика, оптималният срок за повтаряне на туберкулиновия тест е 3 месеца.
За определяне на ваксиналната алергия, с цел подбор за БЦЖ реваксинация се използва доза от 5 TU/0.1 ml ППД Туберкулин Мамалиан.
Реакции > 5 mm се приемат за туберкулин-положителни.
Реагиралите с размер на инфилтрата под 5 mm подлежат на реваксинация с БЦЖ ваксина.
В резултат на имуносупресирана кожна реактивност, могат да се получат фалшиви отрицателни туберкулинови реакции: след наскоро преболедуване от някои инфекциозни заболявания (морбили, грип, заушка, варицела, инфекциозна мононуклеоза, коклюш и др.); злокачествени заболявания, саркоидоза; имунодефицитни състояния (НIV); заболявания на лимфната и хемопоетичната система.

Обструктивен бронхит
Задна хрема
Кашлица-причини
СЪХРАНЕНИЕ:
На тъмно в хладилник прли температура +2 C/+ 8C.
Не се допуска замръзване на продукта!
ЗАМРЪЗНАЛ ПРЕПАРАТ Е НЕГОДЕН ЗА УПОТРЕБА!
Съхранява се на места недостъпни за деца!

Да се разклаща преди употреба!


СРОК НА ГОДНОСТ: Две години.Означава се на опаковката. Препарат с изтекъл срок на годност да не се използва!
Ампула (флакон) с нарушена цялост или изтрит надпис да не се използва!
Отпуска се по лекарско предписание.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД, София 1504, бул."Янко Сакъзов" 26, тел.944-61-91, факс 359-2-9433075

Дата на последната редакция па листоовката: май 2005 г.


Кратка лекарствена характеристика
По-подробна информация
изтеглете в PDF:
Кратка характеристика на продукта