Повръщане Диария Висока температура
Начало Pramed.com - Практическа медицина Контакти Реклама Условия
Pramed.com - Практическа медицина
pramed.com

СИНФЛОРИКС

СИНФЛОРИКС

Synflorix инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка
Адсорбирана пневмококова полизахаридна конюгатна ваксина [Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)]

Прочетете внимателно цялата листовка, преди тази ваксина да бъде приложена на детето Ви, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

или фармацевт.Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.Вижте точка 4.

Прибавете тази страница към списъка с отметките ( bookmarks ) на браузъра! Поставете отметка!
×

Добавяне на страницата към списъка с отметките


Добавяне на страницата към списъка с отметките Добавяне на страницата към списъка с отметкитеЗатвори
Защо да го правя? Защо?

Какво съдържа тази листовка:

Скарлатина

Какво представлява Synflorix и за какво се използва

Synflorix e пневмококова конюгатна ваксина.Вашият лекар или медицинската сестра ще инжектират тази ваксина на детето Ви.

Тя помага за предпазване на Вашето дете, което е на възраст от 6 седмици до 5 години, срещу:

бактерия, наречена ‘Streptococcus pneumoniae’.Тази бактерия може да причини сериозни заболявания, включително менингит, сепсис и бактериемия (бактерии в кръвта), както и инфекция на ушите или пневмония.

Как действа Synflorix

Synflorix помага на тялото да си създаде собствени антитела.Антителата са част от имунната система, които ще предпазват Вашето дете срещу тези заболявания.

Какво трябва да знаете преди Synflorix да бъде приложена на детето Ви Synflorix не трябва да се прилага, ако:

Признаците на алергична реакция може да включват сърбящ кожен обрив, недостиг на въздух и подуване на лицето или езика.

Synflorix не трябва да се прилага, ако някое от посочените по-горе се отнася до Вашето дете.Ако не сте сигурни, преди Synflorix да се приложи на Вашето дете, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки:

Преди приложение на ваксината, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако:

При деца на възраст над 2 години, припадък може да настъпи след или дори преди всяко инжектиране с игла.Затова информирайте лекаря или медицинската сестра, ако Вашето дете е припадало при предишна инжекция.

Подобно на всички ваксини, Synflorix може да не предпази напълно всички ваксинирани деца.

Synflorix предпазва само срещу инфекции, причинени от бактериите, за които е разработена тази ваксина.

Децата с отслабена имунна система (например вследствие на HIV инфекция или на лечение с имуносупресори) може да не получат пълната полза от Synflorix.

Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт преди приложението на Synflorix, ако не сте сигурни за нещо.

Други лекарства и Synflorix

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако детето Ви приема, наскоро е приемало или е възможно да приеме други лекарства.Това включва лекарства, отпускани без рецепта, или ако наскоро му е приложена друга ваксина.Synflorix може да не действа толкова добре, ако детето Ви приема лекарства, които повлияват имунната система в борбата срещу инфекциите.

Synflorix може да се прилага на детето Ви по едно и също време с другите детски ваксини като ваксини срещу дифтерия, тетанус и коклюш (магарешка кашлица), заболявания, причинени от Haemophilus influenzae тип b, полиомиелит (перорална или инактивирана), хепатит В, морбили- паротит и рубеола, варицела, перорални ротавирусни ваксини, както и конюгатни ваксини срещу менингококи от серогрупа С и серогрупи A, C, W-135, Y.За всяка ваксина трябва да се използва различно място за инжектиране.

Преди или веднага след приложение на Synflorix, Вашият лекар може да Ви посъветва да давате на детето си лекарство, което понижава повишената температура (като например парацетамол).Това може да помогне за намаляване на някои от нежеланите ефекти (реакции на организма при повишена температура) на Synflorix.Обаче, ако детето Ви е приело парацетамол, преди или веднага след приложение на Synflorix, получените нива на антителата може да бъдат леко понижени.Не е установено дали понижаването на нивата на антителата оказва въздействие върху защитата срещу пневмококово заболяване.

Synflorix съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.e.на практика “не съдържа натрий”.

Как се прилага Synflorix Как се прилага ваксината

Synflorix винаги се инжектира в мускул, обикновено на бедрото или мишницата.

Колко от ваксината се прилага

Обикновено Вашето дете (на възраст от 6 седмици до 6 месеца) ще получи курс от 4 инжекции според официалните препоръки или медицинският специалист може да използва алтернативна схема.Важно е да следвате инструкциите на лекаря или медицинската сестра относно завършването на курсовете инжекции.

Преждевременно родени кърмачета (родени след 27 седмица и преди 37 седмица от бременността)
Вашето дете (на възраст от 2 до 6 месеца) ще получи три инжекции с интервал най-малко един месец между всяка доза.Най-малко шест месеца след последната инжекция, Вашето дете ще получи допълнителна инжекция (бустер).

На кърмачетата на възраст от 7 до 11 месеца се прилагат 2 инжекции.Интервалът между двете инжекции е най-малко един месец.През втората година от живота се прилага трета инжекция след интервал от най-малко два месеца.

На децата на възраст от 12 месеца до 5 години се прилагат 2 инжекции.Интервалът между двете инжекции е най-малко два месеца.

Ако детето Ви пропусне инжекция

Ако детето Ви пропусне някоя от инжекциите по схемата за имунизация, важно е да си уговорите друго посещение при лекаря.Вие и лекарят ще може да обсъдите следващите стъпки, които да се предприемат за защитата на детето Ви.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.При приложение на това лекарство могат да се наблюдават следните нежелани реакции:

Много чести (такива, които могат да се наблюдават при повече от 1 на 10 дози ваксина):

Чести (такива, които могат да се наблюдават при до 1 на 10 дози ваксина):

Нечести (такива, които могат да се наблюдават при до 1 на 100 дози ваксина):

Редки (такива, които могат да се наблюдават при до 1 на 1 000 дози ваксина):

Много редки (такива, които могат да се наблюдават при до 1 на 10 000 дози ваксина)

Тези реакции обикновено се появяват преди напускането на лекарския кабинет.Обаче, ако при Вашето дете се прояви някой от тези симптоми, трябва незабавно да се свържете с лекар.

Бустер дозите Synflorix може да повишат риска от нежелани реакции.
При деца на възраст > 12 месеца, рискът от болка на мястото на инжектиране може да се увеличи с увеличаването на възрастта.

При недоносени бебета (във или преди 28-та гестационна седмица) за 2-3 дни след имунизацията може да има по-големи паузи между вдишванията.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако детето Ви получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Synflorix

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Synflorix

Една доза от 0, 5 ml съдържа:
Пневмококов полизахарид серотип 11, 2                                                                                               1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 41, 2                                                                                            3 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 51, 2                                                                                               1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 6B1, 2                                                                                          1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 7F1, 2                                                                                           1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 9V1, 2                                                                                          1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 141, 2                                                                                           1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 18C1, 3                                                                                   3 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 19F1, 4                                                                                    3 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 23F1, 2                                                                                       1 микрограм
1 адсорбиран върху алуминиев фосфат                                       0, 5 милиграма Al3+
2 конюгиран с протеин D (извлечен от нетипизируем Haemophilus influenzae) протеинов носител   9-16 микрограма
3 конюгиран с тетаничен токсоид протеинов носител                   5-10 микрограма
4 конюгиран с дифтериен токсоид протеинов носител                    3-6 микрограма

Обструктивен бронхит
Задна хрема
Кашлица-причини

Как изглежда Synflorix и какво съдържа опаковката

Притежател на разрешението за употреба и производител

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart Белгия


Кратка лекарствена характеристика
По-подробна информация
изтеглете в PDF:
Кратка характеристика на продукта